6 GRUNNER TIL AT BEDRIFTEN DIN BØR SATSE PÅ TEAMBUILDING

OCT 2020
17
6 GRUNNER TIL AT BEDRIFTEN DIN BØR SATSE PÅ TEAMBUILDING

Teambuilding er en fantastisk aktivitet som styrker bedriften uavhengig av om dere er gamle eller nye kollegaer. 


1. Finn hverandres styrker og svakheter

Å løse oppgaver i et escape room er en gylden mulighet til å bli bevisste på hverandres styrker og svakheter. Dette er kanskje den mest verdifulle erfaringen dere kan ta med dere tilbake på arbeidsplassen. På denne måten kan dere gjøre hverandre bedre når man arbeider sammen. 

Teambuilding tillater hver deltaker å utførske sine ulike sider. I tillegg utforskes dette i et spennende og trygt miljø med lav risiko. Denne aktiviteten åpner også for å se hvordan dere kommuniserer med hverandre, og man kan for eksempel finne ut av ting som har forbedringspotensiale før det eventuelt blir et problem på arbeidsplassen. 


2. Lær å kommunisere bedre med hverandre

Kommunikasjon er nøkkelen til suksess. Enten dere går gjennom arbeidsoppgaver på Mandagsmøtene eller hjelper hverandre med å ferdigstille en stor presentasjon, er det uansett viktig at alle vet hva som må gjøres. 

God kommunikasjon på arbeidsplassen er viktig for å være produktiv, og det samme gjelder i et escape room. Å spille sammen hjelper derfor til med å utvikle viktige kommunikasjonsevner i et miljø med høy intensitet, og lav risiko samtidig som at dere har det gøy sammen! 


3. Opplev hvordan det føles å vinne (og tape) sammen

På jobb er alle utfall av prosjekter, presentasjoner eller konkurranser en delt opplevelse. Noen ganger vinner man og andre ganger opplever man at ting ikke går helt som man hadde tenkt. 

Det viktigste av alt er at dere har jobbet sammen mot et felles mål. Det er verdifullt for kollegaer å være bevisste på at de selv bidrar til det større målet, og at deres arbeid er like viktig for det samlede resultatet. 


4. Styrk hverandres tillit.

Et av de viktigste elementene når det gjelder teambuilding, er muligheten dere får til å bygge tillit til hverandre raskt. 

I et arbeidsmiljø er tillit viktig slik at prosjektene kommer i mål. Etter at dere har spilt escape room vil dere komme styrket ut med vel og viten om at dere kan takle en hver utfordring sammen som et lag! 

5. Bli bedre kjent  

Filosofen Platon sa en gang "Du kan oppdage mer om en person gjennom en times lek enn gjennom et år med samtale". Den beste måten å bli bedre kjent med de ulike sidene av kollegaene dine er i ulike miljø. 

Å se hverandre på det samme stedet hver dag gjør gjerne at man kommer inn i en rutine med hva man snakker om, og hvordan man oppfører seg. Teambuilding-aktiviteter får alle utenfor komfortsonen samtidig som dere møter nye utfordringer sammen. 

Uansett hva som skjer vil dere definitivt komme ut av spillet som et sterkere team med nye innsikter om hverandre. 


6. Skap nye minner og erfaringer sammen

Teambuilding samler alle utenfor arbeidsplassen og skaper minner. 

Escape room som teambuilding-aktivitet gjør deg og dine kollegaer mer sammensveiset, og kanskje det kan hjelpe til å sette tonen for fremtidige jobb-prosjekter. 

I våre rom har vi plass til 24 personer totalt, og booker dere alle rommene får dere hele lokalet for dere selv. Klarer dere å unnslippe et høysikkerhetsfengsel sammen, er det ingenting dere ikke klarer!


Er du klar for teambuilding med bedriften din? Bestill i dag!
 

Blogger

6 GRUNNER TIL AT BEDRIFTEN DIN BØR SATSE PÅ TEAMBUILDING

Teambuilding er en fantastisk aktivitet som styrker bedriften uavhengig av om dere er gamle eller nye kollegaer. 


1. Finn hverandres styrker og svakheter

Å løse oppgaver i et escape room er en gylden mulighet til å bli bevisste på hverandres styrker og svakheter. Dette er kanskje den mest verdifulle erfaringen dere kan ta med dere tilbake på arbeidsplassen. På denne måten kan dere gjøre hverandre bedre når man arbeider sammen. 

Teambuilding tillater hver deltaker å utførske sine ulike sider. I tillegg utforskes dette i et spennende og trygt miljø med lav risiko. Denne aktiviteten åpner også for å se hvordan dere kommuniserer med hverandre, og man kan for eksempel finne ut av ting som har forbedringspotensiale før det eventuelt blir et problem på arbeidsplassen. 


2. Lær å kommunisere bedre med hverandre

Kommunikasjon er nøkkelen til suksess. Enten dere går gjennom arbeidsoppgaver på Mandagsmøtene eller hjelper hverandre med å ferdigstille en stor presentasjon, er det uansett viktig at alle vet hva som må gjøres. 

God kommunikasjon på arbeidsplassen er viktig for å være produktiv, og det samme gjelder i et escape room. Å spille sammen hjelper derfor til med å utvikle viktige kommunikasjonsevner i et miljø med høy intensitet, og lav risiko samtidig som at dere har det gøy sammen! 


3. Opplev hvordan det føles å vinne (og tape) sammen

På jobb er alle utfall av prosjekter, presentasjoner eller konkurranser en delt opplevelse. Noen ganger vinner man og andre ganger opplever man at ting ikke går helt som man hadde tenkt. 

Det viktigste av alt er at dere har jobbet sammen mot et felles mål. Det er verdifullt for kollegaer å være bevisste på at de selv bidrar til det større målet, og at deres arbeid er like viktig for det samlede resultatet. 


4. Styrk hverandres tillit.

Et av de viktigste elementene når det gjelder teambuilding, er muligheten dere får til å bygge tillit til hverandre raskt. 

I et arbeidsmiljø er tillit viktig slik at prosjektene kommer i mål. Etter at dere har spilt escape room vil dere komme styrket ut med vel og viten om at dere kan takle en hver utfordring sammen som et lag! 

5. Bli bedre kjent  

Filosofen Platon sa en gang "Du kan oppdage mer om en person gjennom en times lek enn gjennom et år med samtale". Den beste måten å bli bedre kjent med de ulike sidene av kollegaene dine er i ulike miljø. 

Å se hverandre på det samme stedet hver dag gjør gjerne at man kommer inn i en rutine med hva man snakker om, og hvordan man oppfører seg. Teambuilding-aktiviteter får alle utenfor komfortsonen samtidig som dere møter nye utfordringer sammen. 

Uansett hva som skjer vil dere definitivt komme ut av spillet som et sterkere team med nye innsikter om hverandre. 


6. Skap nye minner og erfaringer sammen

Teambuilding samler alle utenfor arbeidsplassen og skaper minner. 

Escape room som teambuilding-aktivitet gjør deg og dine kollegaer mer sammensveiset, og kanskje det kan hjelpe til å sette tonen for fremtidige jobb-prosjekter. 

I våre rom har vi plass til 24 personer totalt, og booker dere alle rommene får dere hele lokalet for dere selv. Klarer dere å unnslippe et høysikkerhetsfengsel sammen, er det ingenting dere ikke klarer!


Er du klar for teambuilding med bedriften din? Bestill i dag!
 

Blogger